За нас

ТАНЦОВИ МАРШРУТИ на Варна Денс Театър е ежегоден фестивал за съвременен танц с артистична и образователна цел, провеждащ се във Варна от 2019 г. насам. Мисията на фестивала е да запознава публиката със съвременни форми на танцовото изкуство, показвайки спектакли на голяма сцена, провеждайки уъркшопи, лекции и филмови прожекции.

“Танцови маршрути” цели да създаде у младите чувство за принадлежност и да изгради у тях положителен образ на Варна като център на съвременното танцово изкуство. За да постигне това, фестивалът кани разнообразни гости, но също така целенасочено открива танцови творци с успешна кариера в страната и чужбина, чийто артистичен път по някакъв начин е свързан с Варна. “Танцови маршрути” води тези артисти отново в града, за да могат те в рамките на организирани майсторски класове, лекции и дискусии да разкажат за своя опит и предадат своите професионални умения, както и да покажат своята работа на сцена.

Освен артисти от Варна, на фестивал "Танцови маршрути" са гостували компании и артисти както от цяла България, а също и от Белгия, Германия, Мексико и др.

Чрез фестивала “Танцови маршрути” Варна Денс Театър цели да използва потенциала, професионалния опит и желанието за споделяне на успешни български и чуждестранни артисти, за да:

  • Допринесе за децентрализацията на съвременното танцово изкуство в България.
  • Създаде платформа за обмен на добри практики, информация и дискурс относно съвременното танцово изкуство в България и света.
  • Обогати културния живот във Варна.
  • Създаде платформа за обмен на добри практики, информация и дискурс относно съвременното танцово изкуство в България и света.
  • Допринесе за децентрализацията на съвременното танцово изкуство в България.