Танцови маршрути #1

Първо издание

05.07.2019

Лекция и

дискусия

Лектор:
Ивета Маринова
6-7.07.2019

Танцови

работилници

Преподаватели:
Денислав Кънев и Надя Димокова
08.07.2019

Прожекция

„Dancing Dreams“:
Филм за Пина Бауш

галерия

Фестивала е осъществен с помощта на: Фонд „Култура“ на Община Варна, Френски институт България, DeDa Productions, Социалната чайна