Танцови маршрути #2

Обучителен модул

10.09.2020

Лекция и

дискусия

Лектор:
Tатяна Соколова и Анна Пампулова
11-13.09.2020

Танцови

работилници

Преподаватели:
Татяна Соколова, Анна Пампулова, и Милен Петров
13.09.2020

Танцов
филм

Филм:
„Полина“

Сценичен модул

22.11.2020

Клопка &

Искам

Атом Театър
28.02.2021

Re:…

Варна Денс Театър
20.03.2021

Ритуали на душата

Танцова компания: „Дюн“

галерия

Фестивала е осъществен с помощта на: Фонд „Култура“ на Община Варна, Френски институт България, DeDa Productions, Социалната чайна