Танцови маршрути #3

Обучителен модул

27.08.2021

Беседа

Лектор:
Петя Стойкова
28-29.08.2021

Танцови

работилници

Преподаватели:
Петя Стойкова и Константина Ханджиева
27.08.2021

Прожекция

Филм:
„Задължително приятно“

Сценичен модул

17.10.2021

‚Contact Zero‘

Opinion Public (Белгия)
27.10.2021

„Танцови импресии“

- танцова миниатюра „Преглъщане“

Елена Маринова (Лондон/Бургас)
31.10.2021

„Картини от една изложба“

„ИзМислени“

Университетски театър НБУ

галерия