Танцови маршрути #4

Обучителен модул

11.09.2022

Лекция

Лектор:
Силвия Христова
09-10.09.2022

Танцови

работилници

Преподаватели:
Адриан Марсело Саенс Молина и Денис Ноак
11.09.2022

Прожекция

„Blackout project“
- DeDa Productions
„СамоТИно“
- Варна Денс Театър и HIfilm Productions

Сценичен модул

27.11.2022

„Пласт-тония“

Muzotanz Dance Company

галерия