Танцови маршрути #5

Обучителен модул

13.08.2020

Лекция

Лектор:
Силвия Христова
13.08.2020

Танцови

работилници

Преподаватели:
Веселина Ханджиева и
Нора Владигерова
13.08.2020

Прожекция

„Draw a Line”
Richard Siegal and Ballet of Difference

галерия